Noorderweg 29, 1271 VK Huizen 06-212 70 086

Grond- of gebiedexploitatie

Een gezonde grond- of gebiedsexploitatie is een voorwaarde en het begin van succesvolle ontwikkeling. SVM kan voor haar opdrachtgevers hierbij een initierende, adviserende of een controlerende rol vervullen.

Voor omvangrijke, ingewikkelde projecten is een grond- of gebiedexploitatie een noodzaak. Het is een zeer belangrijk instrument om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen. Projecten gaan vaak gepaard met lange doorlooptijden, intensieve overlegstructuren, vele belanghebbenden en ingewikkelde plan- en soms ook onteigeningsprocedures. Ook spelen interne veranderingsprocessen dikwijls een grote rol.

Grondaankopen, saneringen, infrastructurele aan- en inpassingen, wijzigende demografische en marktomstandigheden zijn zaken die een grond- of gebiedsexploitatie wezenlijk beïnvloeden. Allemaal zaken die SVM op het lijf geschreven zijn. Na de eerste haalbaarheidstoetsen bij de start van de ontwikkeling, stelt SVM de grond- of gebiedsexploitatie op waaruit de haalbaarheid moet blijken. Deze exploitatie wordt onderbouwd met marktanalyses, ramingen en begrotingen. Dit alles is nodig om een diepgaand inzicht te krijgen in de verwachte kosten, opbrengsten en risico's en daar waar nodig het stedenbouwkundige en later het civieltechnische ontwerp bij te kunnen sturen.

Ga terug