Noorderweg 29, 1271 VK Huizen 06-212 70 086

Gedelegeerde Vastgoedontwikkeling

Het (her)ontwikkelen van (binnenstedelijke) locaties vergt veel kennis en kunde.

De praktijk leert dat dit veelal moeizame en langdurige processen zijn door de vele en steeds wijzigende wet- en regelgeving, bezwaren van omwonenden en belanghebbenden én veranderingen van de demografische, economische en markttechnische omstandigheden. Het is dan ook van het grootste belang dat de vastgoedontwikkelaar uitermate goed op de hoogte is van alles wat een raakvlak heeft met zijn vakgebied, dit op de juiste merites weet te interpreteren en de beschikking heeft over een uitgebreid en invloedrijk relatienetwerk.

Om de onafhankelijkheid van de vastgoedontwikkelaar te waarborgen dient deze bij voorkeur onafhankelijk te zijn en geen relatie te hebben met een uitvoerend bouwbedrijf of andere marktpartijen. In het belang van onze opdrachtgevers voert SVM dan ook geheel onafhankelijk haar gedelegeerde ontwikkelingswerkzaamheden uit. Dit alles om te zorgen dat onze opdrachtgevers op het juiste moment de juiste beslissingen kunnen nemen zodat de (financiële) planrisico's worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt en het resultaat van een plan gehandhaafd blijft.

De onderscheidende kracht van SVM ligt in basis in het vermogen om geheel onafhankelijk financieel haalbare vastgoedontwikkelingen tot stand te brengen middels doordachte visies en concepten. Daarnaast is SVM volledig geoutilleerd om de technisch-juridische planontwikkeling in goede banen te leiden en zorg te dragen voor de uiteindelijke commerciële verkoop of verhuur.

Het leveren van professionele ontwikkelingscapaciteit, onafhankelijke adviezen in risico, planning, besluitvorming, strategische keuzen, uitvoering, bemiddelingscapaciteit en specifieke kennis staan hierbij centraal. Dit alles binnen de gestelde randvoorwaarden en vanaf het voortraject tot en met de oplevering en nazorg.

Ga terug