Noorderweg 29, 1271 VK Huizen 06-212 70 086

Het woonzorgconcept Ici® Living

Met Ici Living® is SVM in staat voor haar opdrachtgevers, in bijna iedere plaats in Nederland, een op maat gerichte projectorganisatie op te richten waarin aanbieders en afnemers van zorg- en gemaksdiensten worden samengebracht en gecontracteerd.

Door SVM is onderzoek gedaan naar de woonwensen en het type gebruiker waar Ici Living® zich op richt. Hieronder volgen enkele zaken die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

1De inkomens- en vooral vermogenspositie van 55-plussers verbetert de komende vijftien jaar aanmerkelijk. De categorie met een laag inkomen blijft ongeveer constant, terwijl het aantal met een middeninkomen beduidend groeit.

2Het vermogen dat is opgeslagen in de eigen woning zal in de totale breedte toenemen.

3Door beperkende maatregelen van hypotheekaftrek door de overheid zal de verschuiving van koop naar huur sterk beïnvloed worden.

4Onomstotelijk is vastgesteld dat de individuele wensen van Ici Living® bepaald worden door de gebruiker. Persoonsgebonden budgetten hebben de individualisering bevorderd.

5Als gevolg van een gemiddeld hoger opleidingsniveau van ouderen en de steeds grotere toegang tot informatie presenteren steeds meer mensen zich op de markt als kritisch vergelijkende consumenten. Zij willen invloed op de zorg- en gemaksdiensten, waarbij zij à la carte en op diverse niveaus keuzes kunnen maken. De consumenten hebben uitgesproken voorkeuren bij de woning en woonlocatie. Hierbij moet worden gedacht aan:

  • ruim woonoppervlak;
  • bovengemiddeld afwerkingniveau en kwaliteit;
  • beschermd wonen;
  • zorglabel;
  • de mate van voorzieningen én de zekerheid deze ook in de toekomst te hebben;
  • voldoende centrumvoorzieningen in de buurt.

De gebruiker mag verwachten dat het Woonzorgconcept Ici Living® door centrale aansturing en beheer in kwalitatieve zin gewaarborgd is. Met woningclustering kan door collectieve zorgcontractering hoge kwaliteit worden gewaarborgd en het kostenniveau op een aanvaardbaar peil worden gehouden.

Ga terug