Noorderweg 29, 1271 VK Huizen 06-212 70 086

Ontwikkelingsadviseur voor woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties zijn belangrijke opdrachtgevers voor SVM. De markt van woningbouwcorporaties is groot. Er bestaan in Nederland circa 490 woningbouwcorporaties met ongeveer 2.400.000 woningen, een balanstotaal van 92 miljard euro waarvan er naar conservatieve schatting ongeveer de helft onvoldoende georganiseerd is om de enorme druk en vraag om woningen te realiseren, behoorlijk op te lossen.

Gezamenlijk bouwen zij circa 19.000 woningen per jaar. Significant te weinig om aan de vraag te voldoen waarmee het tevens een speerpunt van de overheid is geworden om middels strakker beleid de corporaties tot hogere productie te manen. Daarnaast moeten zij zich, vanuit uit hun sociale doelstelling, meer en meer gaan toeleggen op het segment zorg. Uit onze onderzoeken is gebleken dat het merendeel van corporaties niet voldoende kennis en menskracht in huis heeft om die plicht te voldoen. De nieuwe BBSH-problematiek (Besluit Beheer Sociale Huursector) speelt een grote rol binnen de organisaties van woningbouwcorporaties. Hier komt men vaak kennis en menskracht tekort, een rol die SVM kan invullen.

Transparant en zichtbaar.

Ga terug