Noorderweg 29, 1271 VK Huizen 06-212 70 086

Specialismen


Overzicht

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen.>> lees meer

Ontwikkelingsadviseur voor woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties zijn belangrijke opdrachtgevers voor SVM. >> lees meer

Gedelegeerde vastgoedontwikkeling

Het (her)ontwikkelen van (binnenstedelijke) locaties vergt veel kennis en kunde. >> lees meer

Grond- of gebiedexploitaties

Een gezonde grond- of gebiedsexploitatie is een voorwaarde en het begin van succesvolle ontwikkeling. SVM kan voor haar opdrachtgevers hierbij een initiërende, adviserende of een controlerende rol vervullen. >> lees meer

Het woonzorgconcept Ici Living®

Met Ici Living© is SVM in staat voor haar opdrachtgevers, in bijna iedere plaats in Nederland, een op maat gerichte projectorganisatie op te richten waarin aanbieders en afnemers van zorg- en gemaksdiensten worden samengebracht en gecontracteerd. >> lees meer

Projectmanagement

Goed en professioneel bouw- en projectmanagement is een 'must' voor partijen die zich op de vastgoedmarkt professioneel gedragen. >> lees meer

Bouwmanagment

Bouwen volgens afspraak. SVM kan zorgdragen voor dagelijks toezicht en/of directievoering op de bouwlocatie of zo u wilt initiëren en controleren. >> lees meer

Interim-management

Voor die situaties waar tijdelijk professionele inzet van management of hoger kaderpersoneel noodzakelijk is, is er de mogelijkheid om op interim basis gebruik te maken van de kennis en expertise van SVM. >> lees meer

Ga terug