Noorderweg 29, 1271 VK Huizen 06-212 70 086

Ketensamenwerking

Creëren

Ketensamenwerking is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Toch is het slim en noodzakelijk om zaken vast te leggen. Samen bouwen aan ketensamenwerking, op een manier die ruimte biedt voor kleuring naar de eigen visie, keten en gewenst niveau.

Opwaarderen

Hoe maak je contractuele afspraken met waardering van ieders ruimte en expertise? Hoe behoud je daarin de energie en de bevlogenheid? Het contractmodel als dynamisch en adaptief middel voor het opwaarderen van ketensamenwerking.

Contracteren

Committeren, conformeren én contracteren. Een logische volgorde als bezegeling van professionals in een waarderende ketensamenwerking met vooraf overeenkomen ruimte voor verbeterkansen en innovaties.

Ga terug